กล้วยกล้าย

ชื่อสามัญ: Horm Plantain
ชื่อพ้อง: กล้วยหมอนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Musa (AAB group) “Kluai Klai” กลุ่มย่อย Plantain
แหล่งที่พบ: พบทั่วไป

กล้วยหมอนทอง

ลักษณะทั่วไป
ต้น ลำต้นสูง 3.5 – 4 เซนติเมตร กาบลำต้นด้านนอกสีชมพูแดงมีประดำ ค่อนข้างมาก ด้านในสีเขียวอ่อน
ใบ ก้านใบมีประดำเล็กน้อย มีร่องค่อนข้างแคบ มีปีก สีชมพูอ่อน
ดอก ช่อดอกประกอบด้วยดอกตัวเมีย ซึ่งมีดอกตัวผู้เป็นหัน ไม่มีดอกตัวผู้หรือดอกกะเทย เมื่อดอกเป็นผลจึงไม่มีปลีเหลืออยู่ ก้านปลีไม่มีขน
ผล เครือหนึ่ง ๆ เมื่อดอกตัวเมียพัฒนาไปเป็นผลจะมี 12 – 13 ผล ผลยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 4.5 เซนติเมตร เรียงไม่เป็นระเบียบ ก้านผลสั้นโค้งงอ มีเหลี่ยมเปลือกค่อนข้างหนา เมื่อสุกสีเหลืองเนื้อสีส้ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด

การใช้ประโยชน์ นิยมนำมาต้มรับประทานได้เนื้อเหนียว