การดูเพศกุ้งก้ามแดง (Season4)

การดูเพศกุ้งก้ามแดง

กุ้งก้ามแดงเพศผู้ จะมีถุงน้ำสีแดงบริเวณข้างก้ามทั้ง 2 ข้าง และเพศผู้ตำแหน่งอวัยวะสืบพันธุ์อยู่ที่โคนขาคู่สุดท้ายอาจจะสังเกตุความแตกต่างได้ยากสักหน่อยนะครับ หากกุ้งมีขนาด 3 นิ้วขึ้นไปก็จะดูง่ายขึ้น

กุ้งก้ามแดงเพศเมีย

กุ้งก้ามแดงเพศเมีย จะไม่มีถุงน้ำบริเวณก้าม ก้ามจะเรียว และอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศเมียจะอยู่บริเวณโคนขาคู่ที่ 3 (นับจากขาคู่หลังขึ้นมา)

กุ้งก้ามแดงเพศเมีย