การอนุบาลลูกกุ้งก้ามแดง

ลูกกุ้งก้ามแดง

เวลาผ่านไป 30-45 วัน หลังจากที่ลูกกุ้งลงจากท้องแม่หมดแล้ว ลูกกุ้งก็จะมีขนาด 0.3-0.5 ซม.

ี่ลูกกุ้งลงจากท้องแม่

ลูกกุ้งลงจากท้องแม่

กุ้งก้ามแดงแรกเกิด หรือเรียกอีกอย่างว่า กุ้งลงเดิน นั้น จะเป็นกุ้งที่อ่อนแอมาก หลังจากลงเดินแล้วเขาจะจับกันเป็นก้อนๆ เราควรที่จะหาที่ให้เขาเกาะ ไม่ให้เขาเกาะกันเองเพราะอาจจะทำให้กุ้งตัวที่เล็กกว่า โดนจับกินได้

อาหารสำหรับลูกกุ้งลงเดินนี้ก็ควรเป็นอาหารผง อาจจะเสริมด้วยไข่แดงด้วยก็ได้ บ่อที่ใช้เลี้ยงก็ควรจะมีที่หลบอีกเช่นกัน เช่น ท่อPVC หลอด สแลน ตาข่าย เป็นต้น และถ้าจะให้ดีควรใส่ พืชน้ำลงไปด้วยเพราะเป็นทั้งอาหารว่างให้ลูกกุ้งได้แทะเล่นยามว่าง แล้วก็ยังเป็นที่หลบภัยชั้นดีอีกด้วย

สถานที่เลี้ยงกุ้ง

สถานที่เลี้ยงกุ้ง

สถานที่เลี้ยงกุ้งลงเดินนี้ สามารถเลี้ยงได้ทุกที่ แต่ควรเป็นที่ที่น้ำไม่ลึกมาก

ปริมาณน้ำควรจะอยู่ที่ 10-30 ซม. ให้ลูกกุ้งสามารถปีนขึ้นมาที่ผิวน้ำได้เพื่อหายใจ

การลอกคราบเป็นขั้นตอนที่สำคัญใน การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิช เพราะแสดงถึงขนาดลำตัวที่โตมากขึ้น ซึ่งลูกกุ้งจะลอกคราบเดือนละครั้ง โดยมีระยะห่างในการลอกคราบแต่ละครั้งจะยาวนานขึ้นเมื่อกุ้งเจริญเติบโตขึ้น และเมื่อกุ้งเครย์ฟิชโตเต็มที่จะลอกคราบเพียงปีละครั้งเท่านั้น ในการลอกคราบแต่ละครั้ง กุ้งเครย์ฟิชจะมีลำตัวนิ่มและอ่อนแอมาก จึงต้องหาที่ปลอดภัยสำหรับหลบซ่อนและค่อนข้างอยู่นิ่งๆ ประมาณ 2-3 วัน จนกว่าเปลือกจะแข็งเป็นปกติ

อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่ากุ้งเครย์ฟิชกำลังลอกคราบ ไม่ควรรบกวน เพราะอาจทำลายความต่อเนื่องของกระบวนการลอกคราบได้ หากกุ้งเครย์ฟิชตกใจอาจทำให้การลอกคราบไม่สมบูรณ์เต็มที่ โดยชิ้นส่วนของเปลือกชุดเก่ายังติดอยู่บริเวณก้าม ในขณะที่เปลือกชุดใหม่เริ่มแข็งตัว อาจทำให้เกิดความผิดปกติได้ อาทิ มีเปลือกสองชั้นทับกัน หรือก้ามบิดเบี้ยวผิดรูปได้