การเตรียมบ่อหรือสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดง (Season5)

น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

อาจจะเป็นน้ำดื่ม น้ำบาดาล น้ำประปา ก็ได้
ถ้าเป็นน้ำประปาควรมีการพักน้ำเสียก่อน คือการเปิดน้ำทิ้งไว้ สัก 5-7 วันเพื่อที่จะให้ คลอรีนเจอจางไปเสียก่อน เพราะกุ้งก้ามแดงเป็นกุ้งที่ไวต่อสารเคมี ถ้ามีสารเคมีเพียงนิดเดียวก็สามารถทำให้ตายได้

การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนั้น สามารถเลี้ยงได้ ทั้งในบ่อดิน บ่อปูน กะละมัง ถัง ตู้กระจก บ่อผ้าใบ บ่อพลาสติก ในขวด ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละท่าน ซึ่งจะสามารถเตรียมได้เป็น 3 กรณี

 1. บ่อดิน

  บ่อดินเป็นบ่อเลี้ยงที่ใช้พื้นที่มาก จึงต้องเตรียม บ่อให้ดี เริ่มได้จาก
  – ขั้นตอนแรกควรจัดการกับศัตรูของลูกกุ้งให้ดีเช่น ปลา ปู หอย เป็นต้น ห้ามมีเป็นอันขาดไม่งั้นอาจจะเกิดการสูญเสียได้
  – ขั้นตอนต่อไปอาจจะปูขอบบ่อด้วยพลาสติกกันน้ำกัดเซาะ
  – ล้อมขอบบ่อด้วยตาข่ายเพื่อกันกุ้งหลบหนี
  – ปล่อยน้ำเข้าไปพร้อมใส่พวกสถานที่หลบให้กุ้งเช่นก้านมะพร้าว ท่อ PVC ขวดน้ำพลาสติกตัดหัวท้าย ใส่ลงไปเยอะๆเลย ยิ่งรก ยิ่งรอด พร้อมปล่อยกุ้งลงเลี้ยงได้เลย
  ***บ่อดินไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ สามารถเลี้ยงไปตลอดจนจับขาย แต่จะได้เติมน้ำเข้าอยู่ตลอดเพราะน้ำมีการระเหย

  บ่อเลี้ยงกุ้ง

  ภาพจาก วัชราฟาร์ม กุ้งก้ามแดง อุบล

 2. บ่อปูน (กลม) บ่อที่ทำจากซีเมน

  เป็นบ่อเลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะทนทานใช้พื้นที่ไม่มากนักง่ายต่อการเก็บผลผลิต แต่วิธีการเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงกุ้งนั้นใช้ระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากปูนมีฤทธิ์เป็นด่างแก่ จึงไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง มีวิธีการเตรียมบ่อดังนี้
  -ขั้นตอนแรกควรปิดรอยรั่วบริเวณข้อต่อเสียก่อน
  -จากนั้น เติมน้ำให้เต็มบ่อ พร้อมกับใส่ต้นกล้วยลงไป
  -ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน ถ้าสังเกตเห็นลูกน้ำอยู่ในบ่อก็แปลว่าบ่อนั้นใช้เลี้ยงกุ้งได้แล้ว
  ***ข้อควรระวัง บ่อปูน เมื่อระยะเวลาผ่านไป ปูนจะคลายความเป็นด่างออกมาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกๆ 7-10 วัน
  -หรืออีกวิธีคือ ใช้น้ำส้มสายชู เติมลงไป ทิ้งไว้ 2-3 วัน แล้วเปลี่ยนน้ำออก แล้วเติมน้ำใหม่เข้า วัดค่า ph ถ้าอยู่ในช่วง 7.5-8.5 ก็ถือว่าใช้ได้

  บ่อปูนเลี้ยงกุ้ง

  ***ข้อควรระวังควรปิดปากบ่อให้ดี มิเช่นนั้นกุ้งจะสามารถปีนออกได้***

  บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

  น้ำในบ่อกุ้ง

  ตัวอย่างการคำนวณน้ำในบ่อกุ้ง