การเลือกรูปแบบการเติมอากาศให้กุ้งก้ามแดง

การเลือกรูปแบบการเติมอากาศให้กุ้งก้ามแดง

สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบก็คือ แบบมีปั้มลม แบบระบบน้ำวน แล้วก็แบบอาศัยตัวช่วย

 1. การเติมอากาศแบบมีปั้มลม เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากโดยสามารถซื้อปั้มลมได้ตามร้านขายปลาสวยงามทั่วไป มีให้เลือกหลายขนาด ตามความเหมาะสมและจำนวนบ่อ ของแต่ละท่าน
  ***โดยหลักการการทำงานก็ ปั้มลมจะทำการเป่าลมลงไปในน้ำ เพื่อให้โมเลกุลของน้ำแตกตัวเพื่อที่จะดันก๊าซที่เป็นของเสียออกแล้วให้ก๊าซออกซิเจนเข้ามาแทนที่ ทำให้น้ำเสียช้าลง
  @@เครื่องปั้มลมไม่ใช่เครื่องทำก๊าซออกซิเจน แต่เพื่อง่ายต่อการเรียก จึงเรียกว่า “ปั้มออกซิเจน”@@
  (ข้อมูลหลักการเติมออกซิเจนนี้ได้มาจาก วัชราฟาร์ม กุ้งก้ามแดง อุบล และ พี่เนศ เครย์ฟิช อ่างทอง)

  ออกซิเจน ตามจริงแล้วนิยมใช้ในวงการแพทย์ ราคาสูง นิยมใช้ในการขนย้าย ปลา หรือสัตว์น้ำในระยะไกลๆ ไม่นิยมใช้ในการเลี้ยงแบบอยู่กับที่

 2. การเติมอากาศแบบระบบน้ำวน การเติมอากาศแบบนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน เพราะ น้ำจะสะอาดอยู่ตลอดเวลา ในระบบน้ำวนนี้ จะมี ถังเพื่อดูดน้ำในบ่อ ไปกรอง ก่อนที่จะไหลวน ลงมาเติมในบ่ออีกครั้ง เวลาที่น้ำที่ลงมาเติม มากระทบกับน้ำที่อยู่ในบ่อทำให้น้ำแตกตัวเช่นเดียวกัน แล้วทำให้เกิดก๊าซออกซิเจนได้เช่นเดียวกัน
  เครื่องทำน้ำวน

  เครื่องทำน้ำวน

  บ่อระบบน้ำวน

  บ่อระบบน้ำวน

  ถังกรองน้ำ

 3. การเติมอากาศแบบอาศัยตัวช่วย ก็คืออาจจะมีการเลี้ยงปลาตัวเล็กๆที่ว่ายน้ำเร็วๆ เช่นปลาหางนกยูง ปลาสอด เป็นต้น เพราะในขณะที่ปลาแหวกว่ายไปมา ทำให้น้ำไม่อยู่นิ่งก็ทำให้เกิดก๊าซออกซิเจนในน้ำได้ และควรใส่น้ำในบ่อประมาณ1ฝ่ามือตั้งพอดีเพื่อที่จะให้กุ้งโผล่ขึ้นมาหายใจได้ในเวลาที่ออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าปกติ ประโยชน์ของปลาหางนกยูงยังช่วยกินเศษอาหารที่กุ้งกินเหลืออยู่ได้ ทำให้น้ำไม่เสีย แต่ก็ควรมีพืชน้ำไว้ให้เป็นที่หลบแล้วก็ที่ขยายพันธุ์ให้ปลาหางนกยูงด้วย เช่นกัน