คุณภาพน้ำ

ในน้ำเพียง 1 หยดมีสารต่างๆมากมายที่ ก่อนจะนำกุ้งก้ามแดงลงไปเลี้ยงนั้นควรมีการทดสอบคุณภาพ เพื่อลดอัตราการสูญเสีย

ค่าคุณภาพน้ำหลักๆที่ควรตรวจสอบก่อนที่จะลงเลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้แก่

สภาพด่างและคุณภาพน้ำอื่นๆในบ่อกุ้งก้ามแดง

ที่มา:http://www2.ca.uky.edu/wkrec/AustralianRedClaw.pdf

ข้อแนะนำ

ในขณะที่ฝนตก ออกซิเจนในน้ำจะต่ำเพราะ ในน้ำฝนมีก๊าซ มีสารนานาชนิด และน้ำฝนมีฤทธิ์เป็นกรด จึงอาจจะทำให้อุณหภูมิและค่า ph ของน้ำใน บ่อปูน, บ่อพลาสติก, บ่อผ้าใบ เปลี่ยนแปลง หรือแกว่งไปได้ หลังฝนหยุดตกบ่อปูน, บ่อพลาสติก, บ่อผ้าใบ ควรเปิดปั้มลมเติมลม ลงไปแรงๆเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ และควรมี ชุด Test คุณภาพน้ำติดไว้ด้วย เพื่อวัดคุณภาพน้ำทุกครั้งหลังจากฝนหยุดตก โดยเฉพาะ ฝนครั้งแรกของปี ซึ่งอันตรายต่อการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมาก (ค่า ph ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงก็คือช่วง 7.5-8.5)นอกจากการเปิดลมแรงๆแล้วยังมีอีก 2 วิธีคือ ในช่วงฝนหยุดใหม่ๆ หลังจากวัดค่า ph แล้ว เมื่อผลออกมา ค่า ph ของน้ำต่ำกว่า 7.5 ควรเติม ปูนขาว หรือ ปูนมาร์ล(ซึ่งปูนมาร์ลเป็นสารแคลเซียมคาร์บอเนต)ช่วยในการปรับปรุงดินให้มีค่าที่สมดุล และอีกวิธีคือเปลี่ยนน้ำใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะดึงให้ค่าph ของน้ำกลับมาอยู่ในช่วงที่ปกติ

***บ่อดินควรเติมปูนขาว หรือ ปูนมาร์ล

***บ่อปูน, บ่อพลาสติก, บ่อผ้าใบ ควรเติมลมเข้าไปแรง ไม่งั้นก็เปลี่ยนน้ำใหม่ทันที
(ข้อมูลจากวัชราฟาร์ม กุ้งก้ามแดง อุบล)