บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ข้อแตกต่างระหว่างบ่อดิน กับ บ่อปูน บ่อพลาสติก บ่อผ้าใบ บ่อดิน

บ่อดิน ไม่ต้องใช้ปั้มลม(ปั้มออกซิเจน) ก็เพราะ บ่อดินมีการซึมซับของเสียได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น เศษอาหารที่เหลือ เศษซากกุ้งที่ตาย เศษใบไม้ เศษพืชน้ำ ดินก็สามารถย่อยสลายได้ ในขณะเดียวกันที่ บ่อปูน บ่อพลาสติก บ่อผ้าใบทำไม่ได้ เพราะบ่อดินมีจุลินทรีย์ ช่วยย่อยสลายของเสียโดยวิธีการธรรมชาติ น้ำจึงไม่เน่าเสีย ซึ่งถ้าผู้ใดเลี้ยงกุ้งอยู่ในบ่อดิน กุ้งก็จะมีสีน้ำตาล ไปจนถึง สีดำ ตามสีของธรรมชาติ

บ่อเลี้ยงกุ้ง

ภาพจาก วัชราฟาร์ม กุ้งก้ามแดง อุบล

บ่อปูน บ่อผ้าใบ บ่อพลาสติก

บ่อปูน, บ่อพลาสติก, บ่อผ้าใบ

ข้อดี: สามารถทำบ่อเลี้ยงที่ไหนก็ได้ตามต้องการ ดูแลง่าย กุ้งที่ได้จะมีสีสันที่สวยงาม ตัวกุ้งจะออกเป็นสีขาว ฟ้า ไปจนถึงสีน้ำเงิน

ข้อเสีย: ต้องมีการเติมอากาศลงไปในน้ำ แล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 7-10 วัน และในเวลาที่มีน้ำฝนควรมีรู ระบายน้ำออก ไม่ให้น้ำล้น

***บ่อผ้าใบควรมีการเช็คสภาพการใช้งาน หลังจาก ผ่านไป 2 ปี ถ้ามีการรั่วซึมหรือเปาะแตกควรเปลี่ยนใหม่ทันที (ที่มา: โอมเครย์ฟิช ฟาร์มเกษตรผสมผสาน)

***บ่อที่ทำจากผ้าใบปูบ่อ ไม่ว่าจะสีใส หรือสีดำ เหมาะสมหรับเลี้ยงอนุบาลลูกกุ้งลงเดินไปจนถึงขนาด 2 นิ้ว ขนาดใหญ่การนั้นไม่แนะนำเพราะกุ้งอาจจะแทะผ้าใบขาดได้

@@@ยกเว้นผ้าใบที่มี ความหนา 0.5 เซนติเมตรขึ้นไปจึงสามารถเลี้ยงกุ้งขนาด 2 นิ้วขึ้นไปได้@@@