วิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารอินทรีย์สำหรับการเลี้ยงกุ้งในบ่อดิน

ในปัจจุบันมีผู้ที่รู้จัก และสนใจอยากจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นจำนวนมากแล้วก็เพิ่มขึ้นทกวัน โดยช่วงเริ่มแรกอาจจะเลี้ยงแบบเล็กๆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกุ้งก่อน และในอนาคตอันใกล้นี้ กุ้งก้ามแดงอาจจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของเมืองไทยก็เป็นได้ เนื่องจากอุณหภูมิในประเทศไทยเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดง อาจจะมีการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ่อดินใหญ่ๆ อย่างเช่นกุ้งขาว และกุ้งก้ามกรามก็เป็นได้ ทางผู้จัดทำจึงอยากจะแนะนำวิธีการบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้ง หรือ บ่อปลา ก็ได้ให้กับผู้ที่สดใจจะศึกษาและนำไปปรับใช้ในภายภาคหน้าต่อไป

น้ำหมัก และ ลูก EM BALL จากน้ำหมักสับปะรด

น้ำหมัก และ ลูก EM BALL

ที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส(จุลินทรีย์จะอยู่ในจุดขาวๆบริเวณตาของสับปะรด จะมีมากในสับปะรดที่ปลูกโดยปลอดสารพิษ ที่ไม่ใช้สารเคมี)

  • ขั้นตอนแรก สับ เปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
  • จากนั้นนำไปหมักกับกากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ ก็จะได้ หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น

การนำไปบำบัดน้ำเสียนั้น จะต้องนำไปผสมกับ น้ำสะอาด 100 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย์อีก 1 ลิตร หมักทิ้งไว้อีก 7 วัน ก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้ง

อัตราการใช้ น้ำหมักสับปะรด 1 ลิตร ผสมน้ำ200 ลิตร ต่อ 1 ไร่

การทำ EM BALL

-เริ่มขั้นตอนแรก นำ ปลาเล็กปลาน้อยสับ มาผสมกับ รำข้าว แล้วก็น้ำหมักสับปะรด มาเข้าเครื่องบดให้ละเอียด (หรือถ้าไม่มีเครื่องบดก็นำมาตำให้เข้ากันก็ได้) จะได้ เป็น เนื้อปลาบด

-นำดินร่วนแห้ง มาผสมกับ มูลวัวแห้ง รำข้าว แล้วก็ เนื้อปลาที่บดไว้ ตามด้วยน้ำหมักสับปะรด นวดให้เข้ากัน แล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆ

หลักการทำงานของ EM

EM จะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดิน ก่อให้เกิดไรแดง แพลงต่อนพืช แพลงต่อนสัตว์ ที่จะเป็นอาหารให้ลูกกุ้งต่อไป

อัตราส่วนการใช้ 1 ลูก/1ตารางเมตร

ที่มาของข้อมูล :รายการเกษตรไทยไอดอล ตอนนากุ้งอินทรีย์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

@@@ถ้าหากท่านใดมีบ่อดินขนาดเล็ก ก็สามารถ ใช้ ขี้วัวเปียก มาใช้แทนลูก EM ก็ได้ เพราะในขี้วัวจะมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในใบไม้ใบหญ้าที่วัวกินเข้าไปอยู่แล้ว แต่ต้องมีการปลูกพืชน้ำ หรือ ต้นข้าวไว้ในบ่อดินด้วย เมื่อตักขึ้วัวเปียกลงบ่อแล้ว จะต้องรอจนพืชน้ำ และต้นข้าวจะโตก่อน ถึงจะนำ ลูกกุ้งลงได้ รอประมาณ 30-45 วัน

***ขี้วัวเปียกจะทำให้เกิดแพลงต่อนในน้ำ ซึ้งเป็นอาหารของลูกกุ้งได้