กุ้งBlueMarron

การเตรียมบ่อหรือสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดง (Season5)

น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง อาจจะเป็นน้ำดื่ม น้ำบาดาล น้ […]

กุ้งก้ามแดงเพศเมีย

การดูเพศกุ้งก้ามแดง (Season4)

การดูเพศกุ้งก้ามแดง กุ้งก้ามแดงเพศผู้ จะมีถุงน้ำสีแดงบร […]

กุ้งYabby

กุ้งเครฟิช หรือ กุ้งก้ามกราม (Season3)

สำหรับกุ้งก้ามแดง (Red claw) ซึ้งเป็นกุ้งเครย์ฟิช สาย C […]

กุ้งBlue lobster

กุ้งเครฟิช หรือ กุ้งก้ามกราม (Season2)

Parastacoidea ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคโอเชียเนียและอีเ […]

Procambarus clarkii สี RED JAPAN

กุ้งเครฟิช หรือ กุ้งก้ามกราม (Season1)

เครย์ฟิช หรือ ครอว์ฟิช (อังกฤษ: Crayfish, Crawfish) เป็ […]