การจำแนกผักสมุนไพรตามรสชาติ

สามารถจำแนก รสของผักสมุนไพร ได้ดังนี้

รสฝาด 
มีสรรพคุณในการสมานแผล แก้ท้องร่วง บิด บำรุงธาตุ เช่น ยอดจิก ยอดมะม่วง หิมพานต์
ผลมะตูมอ่อน มะเดื่ออุทุมพร ยอดฝรั่ง ผักกระโดน ยอดผักเสม็ด เป็นต้น

มะเดื่ออุทุมพร

รสหวาน 
มีสรรพคุณซึม ซาบ ไปตามเนื้อ ทำให้ชุ่มชื่น บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย
ถ้าใช้มากเกินไปจะแสลงโรคเบาหวาน เสมหะเฟื่อง แสลงบาด-แผล ทำให้แผลชื้น
เช่น เห็ด บุก ผักหวานป่า หน่อไม้ ผลฟักข้าว ดอกลีลาว เต่ารั้ง ผักขี้หูด เป็นต้น
ผักขี้หูด

รสขม 
มีสรรพคุณสำหรับบำรุงโลหิตและดี เช่น ฝักเพกา มะเขือ ยอดหวาย ดอกขี้เหล็ก
ใบยอ สะเดา ผักโขม มะระขี้นก ยอดมะรุม เป็นต้น
ดอกขี้เหล็ก

รสเผ็ดร้อน 
มีสรรพคุณ แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับผายลม บำรุงธาตุ เช่น ดอกกะทือ ดอกกระเจียวแดง
ผักหูเสือ ดีปลี ใบแมงลัก ผักคราดหัวแหวน ใบกะเพรา ใบชะพลู ขิง ข่า ขมิ้น เป็นต้น
ดอกกะทือ

รสหอมเย็น 
มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ ทำให้ใจคอสดชื่น บำรุงครรภ์ แก้เสมหะโลหิต แก้อ่อนเพลีย
เช่น เตยหอม บัว ผักบุ้งไทย สันตะวา โสน ดอกขจร เป็นต้น
ดอกขจร

รสเปรี้ยว 
มีสรรพคุณแก้ทางเสมหะ ฟอกโลหิต ระบาย เช่น ยอดมะขามอ่อน มะนาว มะเฟือง
ยอดชะมวง มะดัน เป็นต้น

ยอดชะมวง

รสมัน 
มีสรรพคุณแก้เส้นเอ็นพิการ บำรุงไขข้อ บำรุงเส้นเอ็น เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงเยื่อกระดูก
เช่น สะตอ เนียง บัวบก ขนุนอ่อน ถั่วพู ฟักทอง กระถิน มัน ยอดผักติ้ว ชะอม เป็นต้น

สะตอ