การเพิ่มผลผลิต หน่อไม้ไผ่ตง

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ไผ่ตง

คือ
ให้ตัดต้นแก่ออกให้หมด ให้เหลือต้นอ่อน 3-5 หน่อ/กอ แล้วใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 เพื่อบำรุง ต้น ครั้งละประมาณ 3 ขีด ใส่เดือนละครั้ง ที่โคนต้น แล้วคลุมโคนต้นด้วยฟางแห้ง รดน้ำทุกๆ 5 วัน ไผ่ตงจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี วิธีที่แนะนำนี้จะเพิ่ม ผลผลิตไผ่ตงได้มาก

หน่อไม้ไผ่ตง