การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า

การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า (กบคอนโด)

การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า (กบคอนโด) เป็นการนำเอายางรถยนต์เก่ามาเรียงซ้อนกันประมาณ  3  ชั้น  แล้วใส่น้ำในล้อรถยนต์เล็กน้อยเพื่อที่กบจะได้เข้าไปอาศัย  ทำให้ประหยัดเนื้อที่และงบประมาณมากกว่าการสร้างบ่อซีเมนต์

พันธุ์กบที่นำมาเลี้ยง :  กบที่เหมาะสมจะนำมาทำการเพาะเลี้ยงนี้ได้แก่  กบนา

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Rana  rugulosa  Wiegmann

ชื่อสามัญ : Common  Lowland  frog

เลี้ยงกบนาขาย

กบนา

กบนาเป็นกบที่มีความเจริญเติบโตเร็ว  โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร 3-4 กิโลกรัม  ได้เนื้อกบ  1 กิโลกรัม  ทั้งยังเป็นกบที่มีผู้นิยมนำไปประกอบอาหารบริโภคมากกว่ากบพันธุ์อื่น ๆ  ลักษณะของกบนานั้นตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่ากบตัวเมีย  และส่วนที่เห็นได้ชัดก็คือ  กบตัวผู้เมื่อจับพลิกหงายขึ้นจะเห็นมีกล่องเสียงอยู่ใต้คางแถว ๆ  มุมปากล่างทั้งสองข้าง   ในช่วงฤดูผสมพันธุ์กบตัวผู้จะส่งเสียงร้อง  และในขณะที่ร้องนั้นส่วนของกล่องเสียงจะพองโตและใส  ส่วนกบตัวเมียจะมองไม่เห็นส่วนของกล่องเสียงดังกล่าว  กบตัวเมียก็ร้องเช่นเดียวกันแต่ร้องเสียงเบา  ถ้าอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์  กบตัวเมียที่มีไข่แก่จะสังเกตเห็นส่วนของท้องบวมและใหญ่กว่าปกติ  ขณะเดียวกันที่กบตัวผู้จะส่งเสียงร้องบ่อยครั้งและสีของลำตัวออกเป็นสีเหลืองอ่อน  หรือมีสีเหลืองใต้ขาเห็นชัดกว่าตัวเมีย  ถึงอย่างไรสีของกบจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย

ผสมพันธุ์กบ

การเลือกสถานที่

  1. ใช้พื้นที่บริเวณที่มีแสงรำไร ไม่ควรวางตากแดด
  2. ควรห่างจากเสียงรบกวนพอสมควรเพื่อกบจะได้พักผ่อนและเติบโตเร็ว

การเตรียมคอนโด

            เริ่มแรกให้เตรียมยางรถยนต์เก่า  3  เส้น  โดยนำเส้นแรกมาวางกับพื้นดิน  หลังจากนั้นให้เอาทรายหรือดินมาอัดบริเวณช่องว่างที่อยู่ติดกับดิน  ให้ดินหรือทรายเสมอกับขอบยาง  ตัดแผ่นพลาสติกหรือถุงพลาสติกวางทับบนทรายหรือดินก่อนที่จะวางยางรถยนต์ทับบนดินจากนั้นให้เจาะท่อระบายน้ำทิ้งด้วยท่อ PVC  เมื่อทำความสะอาดน้ำจะไหลออกมาได้ง่าย  สำหรับด้านบนปิดด้วยฝาพัดลมเก่า

เตรียมที่เลี้ยงกบ

เตรียมที่เลี้ยงกบ

อัตราการปล่อย

            การเลี้ยงให้เลือกซื้อลูกกบที่มีอายุประมาณ  1-2 เดือน  นำมาปล่อยเลี้ยง (คัดเลือกกบที่กินอาหารเม็ดได้แล้ว)   ซึ่งล้อรถยนต์เก่า 1 ชุด (1 ชุด  =  3 เส้น)  สามารถลี้ยงกบได้ 150  ตัว

 เลี้ยงกบในล้อรถ

การให้อาหาร

ระยะแรกใช้อาหารปลาดุกเล็ก  ประมาณ 1 กิโลกรัม  ให้กินประมาณ   1  เดือน  ต่อจากนั้นก็ให้กินอาหารปลาดุกใหญ่  ประมาณ    3-4  เดือน  ถ้าเป็นไปได้ควรจะเสริมด้วยอาหารสด  เช่นกุ้ง, หอย, ปู  และปลา  เป็นต้น  ควรให้อาหารกบในช่วงตอนเย็น

ระยะเวลาที่เลี้ยง

ใช้ระยะเวลาเลี้ยง 3-4 เดือน  ก็ได้ขนาด  4-6  ตัว / กิโลกรัม

ข้อควรระวัง

  1. การเลี้ยงกบคอนโด  จะต้องวางคอนโดในบริเวณที่มีแสงรำไร  (อย่าวางตากแดดเพราะยางจะร้อน  ทำให้น้ำร้อนไปด้วย)
  2. อายุของกบที่นำมาเลี้ยงถ้ามีอายุเกิน  90 วัน  ไปแล้วจะพบปัญหาเรื่องกบเครียด
  3. การผสมพันธุ์แต่ละรุ่นควรเปลี่ยน พ่อพันธุ์ตลอดเพื่อป้องกันปัญหาเลือดชิด

ต้นทุน

  • อาหารปลาดุกเล็ก 1 กิโลกรัม     100  บาท
  • อาหารปลาดุกใหญ่ 1 กระสอบ  390  บาท
  • รวม  490  บาท
  • จับกบขายได้ประมาณ 25 กิโลกรัม ๆ ละ 50  บาท
  • เป็นเงิน 1,250  บาท

หักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้กำไร  750  บาท/1 ชุด (3  ล้อ)