กุ้งเครฟิช หรือ กุ้งก้ามกราม (Season2)

Parastacoidea ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคโอเชียเนียและอีเรียน จายา เครย์ฟิชในวงศ์นี้ก้ามจะไม่มีหนาม และลักษณะของก้ามจะป่องออกต่างไปจากวงศ์ Astacoidea แต่มีที่หนีบสั้นและเล็กกว่า ขนาดเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตร ชนิดของเครย์ฟิชในวงศ์นี้ที่เป็นที่รู้จัก คือ Cherax quadricarinatus และ cherax destructor หรือเรียกอีกอย่าง ว่า กุ้งเครย์ฟิช สาย C

กุ้งก้ามแดง

Cherax quadricarinatus หรือ Redclaw Crayfish (กุ้งก้ามแดง)

 

กุ้งYabby

cherax destructor หรือ Yabby

 

กุ้งBlueMarron

Blue Marron

สำหรับกุ้งที่จะมาพูดถึงในบทความนี้ก็คือ
กุ้งเครย์ฟิช สายพันธุ์ Cherax quadricarinatus หรือ Red claw , Blue lobster , Rainbow

กุ้งเครย์ฟิช โดยส่วนใหญ่ในไทย จะนิยมเลี้ยงกันอยู่ 2 สายพันธุ์ ก็คือ สาย C (Cherax) Cherax quadricarinatus (Red claw , Blue lobster , Rainbow)  และสาย P (Procambarus)

กุ้งRainbow

Rainbow

กุ้งBlue lobster

Blue lobster