ตลาดกุ้งก้ามแดง

ตลาดกุ้งสวยงาม

ตลาดการซื้อขายกุ้งก้ามแดงแบ่งเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดกุ้งสวยงาม และตลาดกุ้งเนื้อ

ตลาดกุ้งสวยงาม

ตลาดกุ้งสวยงาม

ตลาดกุ้งสวยงาม

ตลาดกุ้งสวยงาม

ตลาดกุ้งสวยงามในปัจจุบันมีตลาดค่อนข้างกว้างกว่าตลาดกุ้งเนื้อ การเลี้ยงกุ้งสวยงามนั้นควรเลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่เกิดจนถึงขนาดโชว์ กุ้งจะต้องสมบูรณ์ครบทุกส่วน โดยส่วนใหญ่ จะนิยมเลี้ยง เป็นกุ้งเพศผู้ เพราะกุ้งก้ามแดงเพศผู้จะมีขนาดใหญ่ กว่าตัวเมีย และ ควรมีการให้อาหารเสริมเช่น สาหร่าย หนอนแดง เพื่อเร่งสีของกุ้งให้สีสด สีเข้ม เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย อาจจะเลี้ยงในตู้กระจก หรือ ถังพลาสติก บ่อปูน บ่อพลาสติก หากจะเลี้ยงกุ้งสวยงามไม่ควรเลี้ยงในที่ที่มีดิน เพราะสีของดินอาจจะทำให้กุ้งตัวเปื้อน สีไม่สวยได้

ตลาดกุ้งเนื้อ

สำหรับตลาดกุ้งเนื้อ ในปัจจุบันตลาดยังไม่กว้างเท่าตลาดกุ้งสวยงาม โดยส่วนใหญ่จะส่งไปที่ โรงแรม ภัตตาคารในเมืองหลวงมากกว่า แล้วใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีพื้นที่มาก มีกำลังผลิตลูกพันธุ์ มีบ่อขุนลูกพันธุ์เป็นของตนเอง จึงจะสามารถผลิตกุ้งเนื้อได้ โดยส่วนใหญ่จะคัดกุ้งก้ามแดงเพศผู้ มาทำกุ้งเนื้อเพราะ มีขนาดใหญ่ และได้น้ำหนักที่มากกว่าเพศเมีย ในจำนวนตัวเท่ากัน

ตลาดกุ้งเนื้อ

ตลาดกุ้งเนื้อ

 

วิธีการคัดกุ้งเป็นกุ้งเนื้อ

  • โดยจะเริ่มจาก การอนุบาลลูกกุ้งไซต์ลงเดิน เลี้ยง 30-45 วัน จะได้ลูกกุ้ง 1นิ้วขึ้นไป
  • คัดขนาด ถ้าตัวไหนขนาดมากกว่า 2 นิ้ว จะแยกไว้ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ ส่วนที่เหลือเอาลงบ่อเพื่อจะทำเป็นกุ้งเนื้อ
  • หลังจากที่คัดลูกกุ้ง ขนาด 2 นิ้วขึ้นไปแล้ว ขุนต่ออีก 3-4 เดือนในบ่อดินก็มาคัดขนาดอีกรอบ ถ้ากุ้งตัวไหนขนาดมากกว่า 4นิ้ว คัดไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ที่เหลือลงบ่อขุนเตรียมเป็นกุ้งเนื้อต่อไป

***วิธีคัดกุ้งอ้างอิงมาจาก ฟาร์มกุ้งก้ามแดงกำแพงเพชร***

หรือมีอีกวิธีหนึ่งเกี่ยวกับการขุนกุ้งเนื้อก็คือ

เริ่มแรกอนุบาลลูกกุ้งลงเดิน 30-45 วัน จะได้ลูกกุ้ง 1-1.5 นิ้ว แล้วนำไปลงบ่อขุนอีกทีเป็นระยะเวลา 3เดือนกุ้งจะได้ขนาด 4นิ้วโดยประมาณ แล้วมาคัดเพศกุ้ง เพศเมียอาจจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ ส่วนตัวผู้อาจจะแบ่งไว้ทำพ่อพันธุ์ส่วนหนึ่งที่เหลือก็เอาไว้ขุนเป็น กุ้งเนื้อ ต่อไป

สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย อาจจะเริ่มจาก ซื้อพ่อแม่พันธุ์ มาแล้วเพาะพันธุ์ลูกกุ้งไปเสียก่อนเพราะ กุ้งก้ามแดงสามารถไข่ได้ตลอดทั้งปี พอเริ่มมีลูกกุ้งมากขึ้นแล้วค่อย ขยับขยายทำบ่อเพื่อขุนด้วยกำลังของตนเอง

***ในขณะนี้ ยังไม่มีการกำหนดราคากลางกุ้งเนื้อที่จะส่งขาย แต่โดยฟาร์มผลิตกุ้งเนื้อรายใหญ่ๆราคาก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 250-500 บาท แล้วแต่ขนาดของกุ้ง