ตัวอย่างแนวทางการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง (Season6)

การเลี้ยงกุ้งในกล่องพลาสติก

การเลี้ยงกุ้งในกล่องพลาสติก

 

เลี้ยงกุ้งในขวด

เลี้ยงกุ้งในขวดน้ำพลาสติก

เลี้ยงในกระบะผสมปูน

เลี้ยงกุ้งงในกระบะผสมปูน

เลี้ยงในกระชัง

เลี้ยงกุ้งในกระชัง

เลี้ยงในนาข้าว

เลี้ยงกุ้งในนาข้าว

เลี้ยงกุ้งในบ่อดิน

เลี้ยงกุ้งบ่อดิน

สำหรับพื้นที่ที่ดินเก็บน้ำไม่อยู่ ขอแนะนำบ่อพลาสติกแล้วถมด้วยดิน โดยเริ่มจากขุดดินให้ลึกสัก 50-60 ซม.แล้วถมด้วยดิน ความลึกประมาณ20-30ซม. แล้วก็อาจจะใส่พืชน้ำ เช่น จอก แหน สาหร่าย ลงไปเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ก็ได้ เพียงเท่านี้ก็ คุณสมบัติของบ่อก็ใกล้เคียงกับบ่อดินที่พื้นที่มากๆแล้ว