พุทราจัมโบ้ จะไม่ฮิตติดตลาด

พุทราจัมโบ้ ถึงแม้จะมีรสชาติดี แต่การขยายพื้นที่ปลูก จะทำได้ยาก เพราะต้องคำนึงถึงปัญหาหลายอย่าง เช่น

  • ต้องมีแหล่งน้ำในแปลงปลูก เพราะเมื่อติดผล จะต้องการน้ำมากเป็นพิเศษ
  • มีปัญหาเรื่องหนอนแมลงวันทองเจาะผล ทำให้ราคาตก
  • ต้องกำจัดโดยใช้หลายวิธีร่วมกันเช่น ใช้กับดักกาว
  • เหนียว,ใช้สารฟีโรโมนล่อแมลงวันทอง ถ้าระบาดมากต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลง
  • คู่แข่งคือแอปเปิ้ลผลเล็กที่ราคาไม่แพง คนจะนิยมแอปเปิ้ลมากกว่า
  • การขยายพื้นที่ปลูกลำบาก เพราะต้องปลูกพืชอื่นสลับเพื่อลดการระบาดของหนอนแมลงวันทองเจาะผล

พุทราจัมโบ้