เกษตรน่ารู้ (ตอน1)

วิธีป้องกันไส้เดือนฝอยในแปลงพืช

ในแปลงปลูกพืชที่มีปัญหาในเรื่องไส้เดือนฝอยรบกวนทำลายผลผลิตให้เสียหาย นั้น การปลูกดาวเรืองเป็นแปลงคั่นไว้ จะช่วยไล่ไส้เดือนฝอย เป็นการใช้ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติ และดอกดาวเรืองก็สามารถเก็บมาขายได้ตามปกติ

วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงเมล็ดลีบ

การปลูกถั่วลิสงนั้น จะมีปัญหาคือ เมล็ดลีบ และในปัจจุบันได้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่มี
เมล็ดโตขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกกันมากขึ้น การที่เมล็ดจะโตได้ดีต้องใช้แคลเซียมเป็นธาตุเสริม ดังนั้นการแก้ปัญหาถั่วลิสงเมล็ดลีบ คือ ในช่วงเตรียมดิน ให้โรยปูนขาว หรือปูนมาร์ลพอประมาณ คลุกเคล้าผสมในดินก่อนปลูก
จะช่วยแก้ปัญหาเมล็ดลีบได้มาก

การใช้ปุ๋ยคอก

การนำมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ฯลฯ มาใส่แปลงพืชนั้นต้องนำไปตากให้แห้งก่อนแล้วจึงนำมูลสัตว์แห้งนั้นมาใส่ในแปลงพืช เพราะการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์สดนั้น จะเกิดกิจกรรมจากจุลินทรีย์ ที่ย่อยสลายมูลสัตว์ ซึ่งจุลินทรีย์จะดึงไนโตรเจนมาใช้ในการย่อยสลาย จึงทำให้
ใบพืชแสดงอาการขาดไนโตรเจน คือใบจะซีดเหลือง ดังนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยมูลสัตว์แห้งเท่านั้น

การใช้แกลบดิบลดความเค็มของดิน

การใช้ดินปลูกพืชที่มีปัญหาเรื่องดินเค็มนั้น ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนปลูกพืช ควรใช้แกลบดิบ(เปลือกเมล็ดข้าว) คลุกเคล้าในดิน แกลบดิบจะช่วยดูดความเค็มมาสะสมไว้ในตัวมันเอง จึงทำให้ดินมีความเค็มน้อยลง แล้วจึงเลือกปลูกพืชที่ทนเค็ม

การเลือกซื้อถั่วงอก

การเพาะถั่วงอกวิธีดั้งเดิมนั้นใช้วิธีเพาะจากขี้เถ้าแกลบ ซึ่งในขี้เถ้าแกลบจะมีธาตุโปแทสเซียม ช่วยเพิ่มความหวานและทำให้ถั่วงอกไม่ผอม ไม่ลีบ แต่มีขั้นตอนในการทำความสะอาดยุ่งยากและเสียเวลามาก ปัจจุบันจึงมีเครื่องช่วยเพาะถั่วงอกขาย แต่มีข้อเสียคือต้องใช้สารถั่วอ้วนช่วย สารนี้คือ “ไซโตไคนิน”เป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่ง ทีทำให้ต้นถั่วงอกด้านข้างมากกว่าด้านยาว จึงทำให้ถั่วอวบอ้วนน่ากิน แต่วิธีนี้เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ดังนั้นเวลาเลืกซื้อถั่วงอก ควรเลือกซื้อถั่วงอกที่ไม่อวบมากหรือไม่สั้นมากจนเกินไป และไม่ขาวมากจนเกินไปควรเลือกดูที่เป็นธรรมชาติจะดีที่สุด

การเพิ่มฤทธิ์ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลง เช่น ต้นสาบเสือ ตะไคร้หอม ข่า พริก ใบยาสูบ สะเดา ฯลฯ นำมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อกำจัดแมลงนั้น หากใช้สารเร่ง พด.7 ผสมลงไปด้วย จะทำให้เพิ่มฤทธิ์ในการกำจัดแมลงเละเร่งเวลา ทำให้หมักปุ๋ยน้ำได้เร็วขึ้น

วิธีแก้ปัญหาใบไผ่ร่วง

บ้านที่ปลูกไผ่เป็นไม้ประดับบ้านและสวน มักจะเกิดปัญหาใบร่วงมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการไ้ด้รับน้ำน้อยเกินไป เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการรดน้ำต้นไผ่ให้มากขึ้น เพียงเท่านี้ปัญหาใบไผ่ร่วงก็จะหมดไป

โดย…เกตุอร ทองเครือ กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร