เพาะ ‘ลูกปลาช่อน’ สร้างรายได้

เพาะ ‘ลูกปลาช่อน’ สร้างรายได้งาม สร้างทางเลือกที่หลากหลาย การเกษตรตอนนี้มีคู่แข่งมากขึ้น จึงต้องหาความแตกต่างเพื่อดึงดูดใจลูกค้าและศึกษาพันธุ์ปลาที่หายากแต่เป็นที่ต้องการของตลาด และแน่นอนว่าปลาช่อนเป็นปลาที่ยังผลิตได้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค

ต้องหาพ่อแม่ปลาช่อนมาเลี้ยงไว้ประมาณ 200 คู่ เพื่อทำการขยายพันธุ์ทั้งแบบวิธีธรรมชาติและฉีดน้ำเชื้อ ซึ่งแม่ปลา 1 ตัวออกไข่ได้ครั้งละ 1,000-3,000 ฟอง อัตราการรอดประมาณร้อยละ 50 โดยสามารถขายลูกปลาช่อนได้ตั้งแต่อายุ 7 วัน ราคาตัวละ 50 สตางค์ อายุ 3 เดือนราคาตัวละ 4.50 บาท ซึ่งแต่ละรุ่นจะได้ลูกปลาช่อนไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัว แต่ปลาช่อนก็ยังขายไม่ทันกับความต้องการ ซึ่งส่วนมากเป็นลูกค้าทั้งใน จ.ตรังและ 14 จังหวัดภาคใต้ สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน

วิธีการเลี้ยงปลาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับพื้นที่ การเลี้ยงในบ่อดิน บ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก ซึ่งหากเกษตรกรรายใดซื้อลูกปลาช่อนไปเลี้ยง จนมีอายุประมาณ 2-4 เดือนหรือมากกว่านั้นแต่เกิดเลี้ยงไม่ไหว ก็ยังมีร้านที่ซื้อปลาช่อนไปเลี้ยงต่อในราคาที่เพิ่มขึ้น

ลูกปลาช่อนต้องหาซื้อมาจากภาคกลางเพราะเป็นปลาช่อนที่ไม่ดุร้าย เลี้ยงประมาณ 8-10 เดือนก็สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้ ซึ่งแม่ปลาช่อนจะออกไข่ปีละหลายครั้ง ราคาขายในท้องตลาดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 150 บาทเลยทีเดียว โดย 2-3 ปีที่ผ่านมามีเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลากันมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและต้องการเลี้ยงปลาเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายและเหลือยังแบ่งขายได้อีก

ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงฤดูฝนเพาะพันธุ์ทั้งแบบธรรมชาติและผสมเทียม ซึ่งมีพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ 200 คู่แต่ละคู่จะได้ลูกปลาช่อน 1,000-3,000 ตัว 10 คู่ก็จะได้ 10,000-30,000 ตัว