การผสมพันธุ์กุ้งก้ามแดง

สำหรับการผสมพันธุ์กุ้งก้ามแดงนั้น ขนาดและอายุของกุ้งเป็ […]

น้ำหมัก และ ลูก EM BALL

วิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารอินทรีย์สำหรับการเลี้ยงกุ้งในบ่อดิน

ในปัจจุบันมีผู้ที่รู้จัก และสนใจอยากจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง […]

Procambarus clarkii-snow white

คุณภาพน้ำ

ในน้ำเพียง 1 หยดมีสารต่างๆมากมายที่ ก่อนจะนำกุ้งก้ามแดง […]

บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ข้อแตกต่างระหว่างบ่อดิน กับ บ่อปูน บ่อพลาสติก บ่อผ้าใบ […]

บ่อระบบน้ำวน

การเลือกรูปแบบการเติมอากาศให้กุ้งก้ามแดง

การเลือกรูปแบบการเติมอากาศให้กุ้งก้ามแดง สามารถแบ่งได้เ […]

เลี้ยงกุ้งในบ่อดิน

ตัวอย่างแนวทางการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง (Season6)

  สำหรับพื้นที่ที่ดินเก็บน้ำไม่อยู่ ขอแนะนำบ่อพลาส […]

กุ้งBlueMarron

การเตรียมบ่อหรือสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดง (Season5)

น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง อาจจะเป็นน้ำดื่ม น้ำบาดาล น้ […]

กุ้งก้ามแดงเพศเมีย

การดูเพศกุ้งก้ามแดง (Season4)

การดูเพศกุ้งก้ามแดง กุ้งก้ามแดงเพศผู้ จะมีถุงน้ำสีแดงบร […]

กุ้งYabby

กุ้งเครฟิช หรือ กุ้งก้ามกราม (Season3)

สำหรับกุ้งก้ามแดง (Red claw) ซึ้งเป็นกุ้งเครย์ฟิช สาย C […]

กุ้งBlue lobster

กุ้งเครฟิช หรือ กุ้งก้ามกราม (Season2)

Parastacoidea ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคโอเชียเนียและอีเ […]